Riigieksamid

Riigieksamid 2023/2024. õppeaastal

 Õppeaine

Põhieksam

Lisaeksam 

Eesti keel (kirjalik)

 22. aprill 2024

20. mai 2024

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)

23. aprill 2024

27. mai 2024

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)

23.–26. aprill 2024

 27.–28. mai 2024

Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik)

2. mai 2024

29. mai 2024

Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline)

2.–3. mai; 6.–7. mai 2024

29.–30. mai 2024

Matemaatika (kirjalik)

 23. mai 2024

6. juuni 2024

 

Põhikooli lõpueksami toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  • valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Eesti keele teise keelena B1-tasemega ühildatud eksami tulemused avalikustatakse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele 54, § 18 lg 6. Töötame selle nimel, et tulemused avalikustada 19. juunil.