Edu Valemist

Edu Valem on erakool, mis tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusloa alusel.

Me pakume:

Meie eripära:

Samm-sammult

Tänu lasteaiast saadud õpikogemusele on võimalus koolikeskkonnas sujuvalt jätkata. Lasteaia pikapäevarühmas saavad lapsed juba varakult kohaneda õppe- ja sotsiaalkeskkonnaga, mis aitab õpetajatel ja lastevanematel lahendada õppimise ja kasvatamisega seotuid ülesandeid.

Kooli pikapäevarühma eesmärk on, et laste elu oleks peale koolipäeva huvitav ja sisukas: toimuvad väljasõidud teatrisse, muuseumisse, kinno, kontserdile ja spordiüritustele.

Meie eesmärk on kujundada lastes õpimotivatsiooni, sest motivatsioon paneb tegutsema ja näitab isiklikku arengut. Just nooremas koolieas on väga tähtis arendada huvi õppimise vastu ja kujundada õpioskusi. Õppetöö peaks valmistama rõõmu ning soovi omandada uusi teadmisi.
Individuaalne lähenemine annab õpilasele õiguse valida töötempo ja õppimisviisi ning aitab kaasa isiksuse arengule. Suunav ja kasvatav pedagoogiline toetus on igakülgselt toeks. Esimeseks klassiks kujuneb välja uurimis- ja vaatlemis- ning iseseisva töö oskus. Areneb mälu, tähelepanuvõime ja info vastuvõtmine. Oluliseks kujuneb õige hääldus koos suureneva sõnavara ja grammatikaga. Nendele oskustele ja omadustele pööratakse tähelepanu juba meie lasteaias, kuna need näitavad ühtlasi ka lapse koolivalmidust. Õppimine lasteaia eelkoolirühmas on vajalik ning piisav, et astuda meie kooli esimesse klassi.

Inimese elus on tähtis, kuidas õppeprotsess algab.

Kooli algus kujundab väikelapse suhtumist teadmiste omandamisse, see omakorda mõjutab, kas õppimine toimub sunniviisil või motiveeritult. Erakoolis Edu Valem me suhtume positiivselt igasse Edu valem lasteaia kasvandikku ja hoolime tema tulevikust.

Meie jaoks on oluline, et lapse teadmiste omandamise protsess oleks rõõmsameelne ja eluterve. Me soovime kasvatada intelligentseid, isemõtlevaid, vabu ja rõõmsaid lapsi ning alustame tõsist õppe-ja kasvatustööd juba varakult – alates pooleteisest eluaastast. Algkool on meie lasteaia loomulik ja kauaoodatud jätk.

Õige päevarežiim, toitumine, jalutuskäigud, hästi organiseeritud puhkus, tegevused huviringides vabal ajal, iseseisev (õpetaja toel) koduülesannete lahendamine, tegelemine spordiga – seda kõike saab õpilane meie koolis.

KOOLIS TÖÖTAB KÕRGELT KVALIFITSEERITUD PEDAGOOGILINE KOLLEKTIIV

Koolis töötavad haritud spetsialistid-pedagoogid, kel on vastav kvalifikatsioon. Kollektiiv on tore ja südamlik.

Omades suurepärast ja edukat kogemust eelkooli- ja koolipedagoogika vallas, ei piirdu me vaid sellega, vaid loodame, et lapsed arenevad ja meiegi koos nendega. Erakoolil Edu Valem on plaanis avada igal aastal vähemalt üks uus klass, kuhu on oodatud eralasteaia Edu Valem kasvandikud ja ka teised soovijad. Oleme avatud kõigile soovijatele, kes tahavad saada kvaliteetset haridust oma emakeeles, rahulikus ja heatahtlikus keskkonnas. Igasse klassi võetakse kuni 24 õpilast.

“Edu Valem” Erakool õpetajaskonna moodustavad klassiõpetajad ja aineõpetajad.

Ivar Soone

Direktor

Meie õpetajad

“Edu Valem” Erakoolis töötavad kvalifitseeritud ja professionaalsed õpetajad.

Anastasija Prigorneva

Huvijuht

Jelena Leško

klassiõpetaja

Ruslan Lopuhhin

kehalise kasvatuse õpetaja

Kristina Kirillova

bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja

Vera Smorgun

Keemia õpetaja

Maria Akulistaja

matemaatikaõpetaja

Aleksandra Aleksejeva

tehnoloogiaõpetaja

Tatjana Belkina

inglise keele õpetaja

Jutta Gabla

inglise keele õpetaja

Jevgeni Jazõkov

asendusõpetaja

Arina Jegorova

kunstuõpetaja

Odri Kaminski

eesti keele õpetaja

Irina Klešnjova

algklassiõpetaja

Eduard Paul Kohlhof

ajalooõpetaja

Margarita Kollontai

kehalise kasvatuse õpetaja

Riho Kosenkranius

ajalooõpetaja

Darja Logodskaja

vene keele õpetaja

Natalja Lokk

algklassiõpetaja

Aliisi Lokotar

matemaatikaõpetaja

Anastassia Malitskaja

eesti keele õpetaja

Ülle Nigumann

eesti keele õpetaja

Kalmer Piiskop

loodusteaduste õpetaja

Jelena Rubanovitš

eesti keele õpetaja

Marina Salundi

eesti keele õpetaja

Elvira Semf

eesti keele õpetaja

Olga Terro

algklassiõpetaja