Finantstingimused

Õppemaks sisaldab:

Õppemaks võib olla jagatud maksimaalselt 10 osaks ja kuulub tasumisele vastavalt sõlmitud õppelepingule ning esitatud arvele.

Õppemaks katab kogu õppe- ja haridusprogrammi.

Vastavalt Eesti Vabariigi Erakooliseadusele (§ 22 lg.6.) õppemaksu suuruse määrab erakooli pidaja ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurust võib tõsta kahe õppeaasta vahel.

Õpilase õppeperioodil puudumise korral ümberarvestusi ja tagasimakseid ei teostata.

Kooli õppemaksu suuruse kinnitab Kooli pidaja hiljemalt 3 kuud enne õppeaasta algust. Õppemaksu suurus ja tasumise kord määratakse Kooli pidaja ja lapsevanema vahelise lepinguga.